Zachęcamy Państwa do przesyłania do naszej drukarni gotowych projektów. Należy je przekazywać na mail: zamowienia@drukuj.pl.

 

Poniżej przedstawiamy zasady przygotowywania plików oraz ich przesyłania.

Dostarczenie plików graficznych zgodnie z wytycznymi przyspieszy proces przygotowywania materiałów do druku i sprawi, że wydrukowane produkty reklamowe będą spełniać Państwa oczekiwania.

 

  • Rozszerzenia plików:

Rozszerzenie plików graficznych:

Do druku przyjmujemy projekty zapisane w rozszerzeniu TiF z kompresją LZW, które posiadają zachowaną kolorystykę CMYK. Wszystkie pliki powinny być spłaszczone, bez warstw.

Akceptowane są także pliki graficzne zapisane w innych formatach niż TiF, to jest: CDR, AI, PS, PDF.  W tym wypadku należy pamiętać o zamianie czcionek na krzywe oraz dołączyć plik prezentujący spłaszczony obraz grafiki – zapisany najlepiej w formacie JPG. Umożliwi to uniknięcie niezgodności pomiędzy wydrukiem a dostarczonym plikiem. Brak przekazania pliku prezentującego spłaszczony obraz przenosi odpowiedzialność za ewentualną niezgodność wydruku z projektem na klienta.  

 

Skala grafiki:

Przyjmujemy pliki graficzne przygotowane w skali 1:1. Jedynie reklamy wielkoformatowe można przesyłać w skali 1:10 zapisując pliki w proporcjonalnie większej rozdzielczości.

Na przykład:

plik w skali 1:1 plik w skali 1:10
800cmx100cm 72pix/cal 80cmx10cm 720 pix/cal

 

Kolory CMYK:

Wszystkie kolory winny mieć składowe CMYK.

Dotyczy to także koloru czarnego – zalecamy.: C:30 M:30 Y:30 K:100

 

  • Przygotowanie plików:

Siatki i Winyle

Rozdzielczość:

Zalecana rozdzielczość plików graficznych to 72 pix/cal.

Maksymalny rozmiar pliku to 200MB.

W przypadku, kiedy plik przekracza maksymalny rozmiar (dotyczy to projektów dużych powierzchni reklamowych) zalecane jest zmniejszenie rozdzielczości.  

Wykończenia:

Pliki graficzne powinny być przygotowane bez spadów w wymiarze gotowego winylu/siatki.

Jeśli produkt reklamowy jest wykończony oczkami trzeba zachować odstęp, który sprawi, że oczka nie będą nachodziły na tekst lub obraz – najlepiej 5 cm od krawędzi.

Jeśli planowany jest druk materiałów o wykończeniach niestandardowych (np. szczegółowych pod nośniki) należy załączyć specyfikację wykończenia. Pozwoli to wykonać prawidłowy zadruk powierzchni.

 

Blackouty dwustronne

Rozdzielczość:

Standardowo zaleca się przygotowanie plików w skali 1:1 i rozdzielczości 72 pix/cal. Projekty dużych powierzchni reklamowych mogą mieć zmniejszoną rozdzielczość w taki sposób, aby plik nie przekraczał rozmiaru 200MB.

Wykończenia:

Pliki trzeba przygotować bez spadów w wymiarze netto. Jeśli planowane jest wykończenie produktu za pomocą oczek należy uwzględnić odstęp o szerokości 5 cm od krawędzi tak, aby wycięcia nie nachodziły na tekst lub grafikę.

Jeżeli materiał reklamowy będzie wykończony kieszeniami należy zachować obszar o 3 cm szerszy niż wymiary kieszeni.

Na przykład: rozmiar kieszeni wynosi 5 cm, zatem obszar bezpieczny powinien wynosić 8 cm, czyli 5 cm (kieszeń) + 3 cm (bufor bezpieczeństwa).  

 

Backlighty:

Rozdzielczość:

Przesyłane pliki winny mieć rozdzielczość od 36 do 72 pix/cal i być przygotowane w skali 1:1. W przypadku większych plików, których rozmiar przekracza 200MB, należy zmniejszyć rozdzielczość pliku.

Do zlecenia należy dołączyć specyfikację, w której zawarte będą informacje co do obszaru widzialnego, zadruku, wykończenia oraz obszaru całkowitego.

Wykończenie:

Pliki graficzne należy przygotować bez spadów w wymiarze zadruku.

 

Rollupy

Rozdzielczość

Pliki powinny być przygotowane w rozdzielczości 150 pix/cal oraz w skali 1:1.

Wykończenie

W projekcie muszą być uwzględnione spady na zwijany system – 10 cm od dołu oraz 2 cm od góry na montaż listwy z zaczepem. Boki produktu docinane bez spadu.

 

Folie i papiery

Rozdzielczość

Dla tego rodzaju materiałów reklamowych zalecana jest rozdzielczość 120 – 150 pix/cal. Projekty graficzne winny być przesyłane w skali 1:1. Mniejsze projekty zawierające dużą ilość tekstu należy wykonać w większej rozdzielczości tj. 150 – 300 pix/cal.

Wykończenie

Pliki graficzne, w przypadku pojedynczych sztuk, należy wykonać bez spadów w wymiarze netto. W przypadku nakładu większego niż 10 szt. lub dla folii przeznaczonej do wyklejania materiałów płaskich w projekcie graficznym należy uwzględnić spady o szerokości 0,5 m na bok.

 

Materiały płaskie

Rozdzielczość

Projekty graficzne dla materiałów płaskich należy wykonać w skali 1:1 i rozdzielczości 120 pix/cal. W materiałach należy uwzględnić spad na bokach o szerokości 0,5 cm.

Wykończenie

Dla plików graficznych zawierających projekty inne, niż proste kształty geometryczne, tj. okrąg, prostokąt, kwadrat, należy przygotować wykrojnik w formie odrębnego pliku wektorowego zapisanego w pliku z rozszerzeniem CDR, AI, PDF lub EPS. Plik ten winien zawierać wyłącznie krzywą zamkniętą, która posłuży jako ścieżka wycinania plotera frezującego.

Projekt graficzny należy zapiać w oddzielnym pliku o rozszerzeniu TiF.  

 

Plotowanie napisów

Wszystkie teksty przeznaczone do plotowania należy przygotować w formie krzywych w skali 1:1 i zapisać w rozszerzeniu CDR, AI, PDF lub EPS.

 

  • Dostarczanie materiałów:

Obszerne materiały graficzne należy przekazywać za pomocą indywidualnego serwera ftp, który jest udostępniany przez dział obsługi klienta.